Instruktørkurs hund

Er du klar til å ta ditt engasjement for hunder til neste nivå? Meld deg på vårt instruktørkurs i dag, og sett i gang din reise mot å bli en ekspert innen hundetrening!

Ønsker du å gjøre en forskjell i hundeverdenen?

Velkommen til et spennende dykk inn i moderne hundetrening! Vårt kurs er designet for å møte behovene i dagens samfunn, der en forståelse for hundens natur, atferd og psykologi står i sentrum. Med et fokus på moderne treningsmetoder, tilbyr vi en dypere innsikt i hvordan man kan utvikle et positivt og gjensidig forhold mellom hund og eier.

Vårt instruktørkurs er en balansert kombinasjon av teori og praksis, for å sikre at hver deltaker får den nødvendige kunnskapen og praktiske erfaringen de trenger. Hver helg vil gi deg muligheten til å utforske ulike aspekter av hundetrening, fra grunnleggende signaler/kommandoer til mer avanserte teknikker.

Alle er velkomne til å delta, uavhengig av tidligere erfaring eller kunnskap. Selv om det ikke kreves noen forutgående kunnskap for å ta vårt instruktørkurs, vil tidligere erfaring med hunder være en fordel. Dette vil gi deg en fordel i forståelsen av hundens atferd og behov. Vi oppfordrer også deg som allerede er eller har ambisjoner om å bli en hundelufter. 

Ved slutten av kurset vil det bli holdt en teoretisk og en praktisk eksamen, hvor deltakerne får muligheten til å vise frem alt de har lært. For de som drømmer om en fremtid som hundeinstruktør, gir dette kurset en unik mulighet. Vi rekrutterer nemlig våre fremtidige instruktører fra dette kurset. For å kunne bli vurdert, må du ha tjent som hjelpeinstruktør gjennom kurset og ha bestått begge eksamener med gode resultater.

Så, enten du ønsker å forbedre forholdet til din firbeinte venn, drømmer om en karriere som hundeinstruktør, hundelufter, eller bare ønsker å lære mer, er dette kurset stedet for deg. Vi ser frem til å veilede deg gjennom denne lærerike reisen i hundetreningens verden!

Oversikt over noen av emnene vi skal igjennom:

Hundeatferd:
• Forstå hundens kroppsspråk og kommunikasjon • Hundens sosiale struktur og dynamikk • Genetikkens og rasens egenskapers rolle i atferd • Hundens kognisjon og problemløsningsevner • Forstå frykt, angst, og aggresjon hos hunder • Stressignal og mestringsmekanismer

Læringsteori:
• Prinsipper for operant betinging • Klassisk betinging og assosiativ læring • Observasjonslære • Kognitiv læring og konstruktivisme

Hundens utvikling og genetikk:
• Arv og miljø • Interaksjon mellom arv og miljø • Epigenetikk • Rasekunnskap

Hundetreningmetoder:
• Trening med positiv forsterkning • Klikkertrening • Markerings-trening • Forming og kjeding av adferd • Lokking og fanging av atferd

Hundehelse og -pleie:
• Grunnleggende hundehelse og førstehjelp • Nærings- og treningsbehov • Gjenkjenne tegn på sykdom eller ubehag

Instruktørens rolle:
• Effektive undervisningsmetoder for mennesker • Pedagogikk • Kursplanlegging og kursutvikling • Håndtering av gruppetimer og individuell instruksjon • Sikkerhetsvurderinger

Etiske og profesjonelle vurderinger:
• Ansvarlig hundehold og -trening • Håndtering av utfordrende kunder eller hunder • Etiske retningslinjer for instruktører, hundeluftere og hundetrenere

Norges lover:
• Dyrevelferdsloven • Hundeloven

Lydighetstrening:
• Undervise grunnleggende signaler/kommandoer som sitt, bli, kom, og fot • Trening for avanserte signaler/kommandoer • Problemløsning for vanlige adferdsproblemer
 
Hundetreningens historie:
Historiske perspektiver på hundetrening • Utviklingen av treningsmetoder og deres påvirkning på moderne praksis
 

Nyttig info

Påmelding