Monsen’s Hundeskoles Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Monsen’s Hundeskole samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Monsen’s Hundeskole, ved eier og daglig leder Margrethe Monsen, har behandlingsansvar for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der delegering er aktuelt omfatter delegering kun oppgaver og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Erklæringen er formulert i henhold til Datatilsynets veileder.

Behandling av personopplysninger på www.monsenshundeskole.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å melde seg på kurs, motta nyhetsbrev osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Oslo Webdesign er Monsen’s Hundeskoles leverandør av utvikling og vedlikehold av nettstedet. Uniweb er vår driftsleverandør for vårt nettsted.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Monsen’s Hundeskole, Oslo Webdesign og Uniweb som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Vi bruker Google Analytics på vår nettside. Dette er et gratis web-verktøy fra Google som samler inn data og statistikk på de som besøker vår nettside som gir oss muligheten til å se hvilke sider er besøkt, hvor de besøkende kommer fra, hvilken enhet (mobil/pc) den besøkende benytter, ip adresse, hvor mange besøkende, hvor lenge de er inne på siden osv.

Påmelding til kurs

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift.

Monsen’s Hundeskole bruker løsning fra Formsite. I denne kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som betalings informasjon, navn på hund, hundens rase, hundens alder. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes av Monsen’s Hundeskole en måned etter at kurset er avholdt.

Monsen’s Hundeskole har behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomi og betaling fra eller til deltakere og lokaler, regnskap og bokføring, inkludert lagring etter bokføringsregelverk.

Nyhetsbrev

Monsen’s Hundeskole sender fra tid til annen ut nyhetsbrev cirka via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Spørreundersøkelser

Monsen’s Hundeskole gjennomfører en spørreundersøkelse etter hvert kurs. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Formsite er databehandler av spørreundersøkelser. Monsen’s Hundeskole vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

  • Anonyme undersøkelser
    Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Monsen’s Hundeskole samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.
  • Identifiserbare undersøkelser
    Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Monsen’s Hundeskole identifisere de som har besvart undersøkelsen.

Arkiv

For ordinære kurs og nettkurs vil den personlig informasjon bli slettet ved årsskifte for samme år du melder deg på kurs, med mindre vi er pålagt å holde dem lenger av juridiske årsaker. For eksempel krever loven oss å lagre regnskapsbilag i 5 år.

Hvis du har meldt deg på våre Nyhetsbrev vil dine data bli lagret så lenge du selv ikke sletter deg via avmeldingsknappen som følger i hver mail, eller ber oss om å slette deg fra epost-listen.

Tredjeparts nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen innflytelse på disse nettstedene og kan ikke garantere at selskapene behandler data så trygt som vi gjør. Vi anbefaler at du først leser deres personvernregler før du bruker dem.

Opplysninger til tredjeparter

Noen av selskapene vi jobber med, ligger i land utenfor EU. Lovgivning i disse landene gir ikke alltid den samme beskyttelsen av personopplysninger som EU. Vi har avtaler med selskaper som garanterer databeskyttelse.

I tillegg til Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. Samarbeider vi med 3 eksterne databehandlere utenfor EU. Disse er Formsite for kurspåmelding og spørreundersøkelser, Mailchimp for nyhetsbrev og Simplero for nettkurs. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Behandling av opplysninger

Monsen’s Hundeskole behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter de til enhver tid gjeldende lover og regler. Registrerte personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Monsen’s Hundeskole gjør sitt for å sikre at at eget nettsted ikke inneholder virus og andre sikkerhetsrelaterte elementer. Monsen’s Hundeskole kan dog ikke garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler.

Monsen’s Hundeskole kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av Monsen’s Hundeskoles nettsted som følge av innbrudd i systemer eller andre driftsforstyrrelser som Monsen’s Hundeskole ikke er ansvarlig for. Opplysninger avgis derfor på eget ansvar. Dataoverføring via Internett er aldri 100 % trygt. Monsen’s Hundeskole tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte dataene, men kan ikke gi noen garanti for sikkerheten. Det anbefales at man beskytter seg selv og sine opplysninger ved å lukke nettleser etter bruk, installere antivirus programvare og holde denne løpende oppdatert

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av Monsen’s Hundeskoles systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Monsen’s Hundeskole ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Forespørsler fra den registrerte besvares innen kort tid.

Kontakt oss e-post til: kontakt@monsenshundeskole.no. Telefon: 414 21 700 Postadresse: Mikkel Revs vei 51, 0688 Oslo