Miljø og Toleranse

Anbefalt alle med gjennomført valpekurs, grunnkurs e.l. På dette kurset tar vi den grunnleggende hverdagslydigheten vi har opparbeidet oss gjennom tidligere kurs og videreutvikler denne ved å oppsøke nye steder.

Større trygghet og samarbeid

Det er viktig at hunden vår venner seg til de forskjellige miljøer og forstyrrelser den skal ferdes i slik at den føler seg trygg. Miljøtrening er viktig for at hunden velger bort stimuli (syn, lyd, lukt) og heller bruke all sin oppmerksomhet på oss og det vi måtte gjøre eller trene på, enn det som skjer rundt oss. Vi ønsker gjerne at hunden vår kan slappe av og være rolig uansett omgivelser.

Etter endt kurs og godt engasjement har du og din hund opparbeidet dere bedre kunnskap, fått større trygghet, bedre samarbeid og knyttet enda sterkere bånd.

Nyttig info