Valpekurs

Om man er førstegangseier eller hatt valp tidligere er det viktig at valp og eier får en god start på livet sammen. På valpekurset ønsker vi å inspirere valp og eier til å synes det er gøy å trene, slik at man legger et godt grunnlag for å få trygge og sosiale valper.

Hele familien kan delta

Desto mer positive og berikende opplevelser valpen har, jo tryggere vil den være som voksen. Valper lærer hele tiden, ikke bare når de blir trent, så hvordan du oppfører deg og måten du håndterer valpen din på vil påvirke valpens utvikling. Valpens hjerne trekker til seg alt som en svamp og hver opplevelse lagres i valpens hukommelse, som sten for sten bygger valpens personlighet.

På vårt valpekurs legger vi stor vekt på at valp og eier skal oppnå tillit, trygghet og forståelse for hverandre etter endt kurs.

Gjennom kurskveldene skal vi blant annet jobbe med sosialisering, kontakt, sitt, miljøtrening, gå pent, innkalling og ikke minst lek. Vi er opptatt av at øvelsene er lagt opp på en måte som er morsom og positivt for både valp og eier. 

Kurset er lagt opp slik at hele familien kan delta.

Nyttig info